Fincentrum & Forbes Investícia roka 2017: Dve ocenenia pre podielové fondy našej sesterskej spoločnosti ERSTE SPARINVEST

23. januára boli vyhlásené výsledky ôsmeho ročníka ocenenia Fincentrum & Forbes Investícia roka 2017. Spoločnosti Fincetrum a magazín Forbes sú organizátormi súťaže Investícia roku 2017. Nominované podielové fondy hodnotí spoločnosť Fincentrum v šiestich kategóriách – fondy krátkodobých investícií, dlhopisové fondy, akciové fondy globálne – rozvinuté trhy, akciové fondy, komoditné fondy a zmiešané fondy. Prvé a druhé miesto si v kategórii Fondy krátkodobých investícií odniesli fondy našej sesterskej spoločnosti ERSTE SPARINVEST. Parametrom na určenie poradia v príslušných kategóriách je pomer nadvýnos / volatilia. Ocenené podielové fondy sú distribuované Slovenskou sporiteľňou.

1. miesto: ESPA Reserve Corporate

2. miesto: ESPA Reserve Euro