ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (“ESPA“), najväčšia investičná spoločnosť v Rakúsku sa zlúčila so svojou materskou spoločnosťou Erste Asset Management GmbH („EAM“). Fúzia bola schválená príslušnými regulátormi a rakúskym Úradom pre finančný trh. Zlúčenie spoločností sa stalo právoplatným po zápise do  obchodného registra dňa 3.11.2018 a bude retroaktívne platiť z účtovných dôvodov od 31.12.2017.

 

„Fúzia bola logickým krokom k efektívnejšej štruktúre asset managmentu v rámci skupiny Erste, k zjednoteniu firemných aktivít a našej značky“, vysvetľuje Heinz Bednar, CEO EAM. Súčasné zloženie predstavenstva EAM ostáva bez zmien, Heinz Bednar (CEO), Winfried Buchbauer, Wolfgang Traindl a Peter Karl. 

Všetci zamestnanci ESPA budú presunutí do EAM. To platí aj pre organizačné jednotky a manažment spoločnosti. „Zlúčenie je výsledkom intenzívnej práce a dôkladnej due diligence. Úspešné ukončenie našej fúzie umožňuje lepšiu organizačnú štruktúru a maximálnu dôveru v budúcnosť pre našich zamestnancov a zákazníkov“, uviedol Bednar.

Všetky podielové fondy pod správou ESPA, t.j. celkové aktíva fondov spravovaných spoločnosťou ESPA vo výške 32,1 miliárd EUR (k 29.9.2018) budú presunuté pod správu EAM od účinnosti fúzie spoločností. Investičné fondy budú pokračovať rovnako ako predtým, to platí aj pre názvy fondov. Pre investorov investičných fondov ESPA nebude fúzia viesť k žiadnym zmenám.

Spoločnosť Erste Asset Management GmbH koordinuje a je aj zodpovedná za všetky činnosti správy aktív (správa podielových fondov a riadenie individuálnych portfóliových riešení) v rámci Erste Group Bank AG. Spoločnosť pôsobí v Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku. EAM spravuje aktíva vo výške 61,4 mld. EUR (k 29.9.2018).