ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (“ESPA“), najväčšia investičná spoločnosť v Rakúsku sa zlúčila so svojou materskou spoločnosťou Erste Asset Management GmbH („EAM“). Fúzia bola schválená príslušnými regulátormi a rakúskym Úradom pre finančný trh. Zlúčenie spoločností sa stalo právoplatným po zápise do  obchodného registra dňa 3.11.2018 a bude retroaktívne platiť z účtovných dôvodov od 31.12.2017.

Všetky podielové fondy pod správou ESPA, t.j. celkové aktíva fondov spravovaných spoločnosťou ESPA vo výške 32,1 miliárd EUR (k 29.9.2018) budú presunuté pod správu EAM od účinnosti fúzie spoločností. Investičné fondy budú pokračovať rovnako ako predtým, to platí aj pre názvy fondov. Pre investorov investičných fondov ESPA nebude fúzia viesť k žiadnym zmenám.

Spoločnosť Erste Asset Management GmbH koordinuje a je aj zodpovedná za všetky činnosti správy aktív (správa podielových fondov a riadenie individuálnych portfóliových riešení) v rámci Erste Group Bank AG. Spoločnosť pôsobí v Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku. EAM spravuje aktíva vo výške 61,4 mld. EUR (k 29.9.2018).