Fond TIROLRESERVE (zanikajúci fond) sa zluči s fondom ESPA RESERVE EURO PLUS (nástupnícky fond) k 7.9.2018.

Majitelia podielovových listov budú informovaní o zlúčení a o zmene pravidiel fondu v súlade s § 133 Zákona o investičných fondoch 2011.

Dňom 7. 9. 2018 fond TIROLRESERVE zaniká.

Podrobnosti nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=118511