S účinnosťou 15. decembra 2019 správcovská spoločnosť Erste Asset Management GmbH mení názvy podielových fondov. V tabuľke nižšie nájdete zoznam podielových fondov a príslušných zmien. Výnimkou je fond ESPA BOND EURO-CORPORATE, ktorého názov sa mení od 29. novembra 2019.

Zároveň sa mení spôsob výpočtu správcovského poplatku. Od 1.1.2020 odplata správcovskej spoločnosti za kalendárny rok je daná súčtom denných odplát počítaných pre každý kalendárny deň daného roka. Odplata správcovskej spoločnosti za správu fondu sa uhrádza správcovskej spoločnosti mesačne.

Podielnikom nižšie uvedených podielových fondov zo zmien nevyplývajú žiadne povinnosti. So zmenou názvu fondu a zmenou spôsobu výpočtu správcovského poplatku neprichádza k žiadnym iným podstatným zmenám.

Podrobnejšie informácie nájdete na informačnej stránke Rakúskej kontrolnej banky, zvolením správcovskej spoločnosti a príslušného fondu vo vyhľadávaní.

Pôvodný názov  Nový názov
ESPA STOCK ISTANBUL  ERSTE STOCK ISTANBUL
ESPA BOND DOLLAR ERSTE BOND DOLLAR
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE  ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY  ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY
ESPA STOCK JAPAN  ERSTE STOCK JAPAN
ESPA BOND EURO CORPORATE  ERSTE BOND EURO CORPORATE
ESPA STOCK BIOTEC  ERSTE STOCK BIOTEC
ESPA STOCK EUROPE EMERGING  ERSTE STOCK EUROPE EMERGING
ESPA BOND DOLLAR ERSTE BOND DOLLAR
ESPA RESERVE DOLLAR  ERSTE RESERVE DOLLAR
ESPA BOND EURO RENT  ERSTE BOND EURO RENT
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD
ESPA STOCK GLOBAL  ERSTE STOCK GLOBAL
ESPA RESERVE EURO PLUS  ERSTE RESERVE EURO PLUS
ESPA STOCK TECHNO ERSTE STOCK TECHNO
ESPA STOCK VIENNA  ERSTE STOCK VIENNA
ESPA BOND EURO-CORPORATE ERSTE BOND EURO CORPORATE
ESPA STOCK BIOTEC  ERSTE STOCK BIOTEC
ESPA STOCK GLOBAL EMERG MARKETS  ERSTE STOCK EM GLOBAL
ESPA STOCK RUSSIA ERSTE STOCK RUSSIA
ESPA STOCK EUROPE  ERSTE STOCK EUROPE
ESPA BOND USA HIGH YIELD  ERSTE BOND USA HIGH YIELD
PBMP EQUITY RESEARCH  ERSTE EQUITY RESEARCH 
ESPA BEST OF AMERICA ERSTE BEST OF AMERICA
ESPA BEST OF EUROPE  ERSTE BEST OF EUROPE
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY  ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE  ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE