S účinnosťou 15. decembra 2019 správcovská spoločnosť Erste Asset Management GmbH mení názvy podielových fondov. V tabuľke nižšie nájdete zoznam podielových fondov a príslušných zmien. Výnimkou je fond ESPA BOND EURO-CORPORATE, ktorého názov sa mení od 29. novembra 2019.

Zároveň sa mení spôsob výpočtu správcovského poplatku. Od 1.1.2020 odplata správcovskej spoločnosti za kalendárny rok je daná súčtom denných odplát počítaných pre každý kalendárny deň daného roka. Odplata správcovskej spoločnosti za správu fondu sa uhrádza správcovskej spoločnosti mesačne.

Podielnikom nižšie uvedených podielových fondov zo zmien nevyplývajú žiadne povinnosti. So zmenou názvu fondu a zmenou spôsobu výpočtu správcovského poplatku neprichádza k žiadnym iným podstatným zmenám.

Podrobnejšie informácie nájdete na informačnej stránke Rakúskej kontrolnej banky, zvolením správcovskej spoločnosti a príslušného fondu vo vyhľadávaní.