Každoročné vyhlasovanie výsledkov ocenenia Top fond Slovakia sa tento rok uskutočnilo 20. februára. Projekt Top Fond Slovakia je spoluprácou vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Podielové fondy sa oceňujú v niekoľkých kategóriách podľa: objemu predaja, výkonnosti a rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. Naše podielové fondy sa stali víťazmi vo viacerých kategóriách.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy
Fond maximalizovaných výnosov

Najpredávanejší podielový fond v kategórií konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy
Aktívne portfólio

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové a dlhopisové fondy
Privátny fond pravidelných výnosov

Stály záujem o podielové fondy je výsledkom našej dlhoročnej práce. Ocenenia, ktoré sme získali a za ktoré sme vďační, spečaťujú kvalitu nášho úsilia ponúkať klientom ďalšiu možnosť zhodnocovať peňažné prostriedky. Fond maximalizovaných výnosov, ktorý sa stal najpredávanejším fondom v kategórii akciových fondov klienti využívajú na pravidelné investovanie, pretože je vhodnou alternatívou ako získavať prvé skúsenosti s investovaním, ako vytvárať rezervu a dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.“ vysvetľuje Pavol Vejmelka, riaditeľ úseku podpory predaja Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.