Japonská burza bude uzavretá v dňoch 29. 04. 2019 - 06.05.2019 z dôvodu sviatku "Golden Week". Pre fond ESPA STOCK JAPAN preto nebude stanovovaná hodnota podielu v dňoch 30.04.2019 - 07.05.2019.

Najbližšia hodnota podielu po sviatku Ramadan pre ESPA STOCK JAPAN bude vypočítaná a oznámená 08.05.2019.