2019 31 MÁJ
Novinky Pozastavenie stanovovania ceny ESPA STOCK ISTANBUL

Turecká burza bude uzavretá od 04. júna do 06. júna 2019 pri príležitosti sviatkov obetovania Ramadan. Pre fond ESPA STOCK ISTANBUL preto nebudú stanovované žiadne kurzy od 05. do 07. júna 2019.

Najbližsia hodnota podielu pre ESPA STOCK ISTANBUL bude vypočítaná a oznámená 11. júna 2019.