S účinnosťou 18. októbra 2019 sa zlúči: Fond RT Reserve Euro Plus (zanikajúci fond) s fondom ESPA RESERVE EURO PLUS (nový názov od ERSTE RESERVE EURO PLUS, nástupnícky fond).

Majitelia podielových listov budú informovaní o zlúčení a o zmene pravidiel fondu v súlade s § 133 Zákona o investičných fondoch 2011.

Dňa 18. 10. 2019 fond RT Reserve Euro Plus zaniká.

Ďalšie informácie
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=132763
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=132773

a

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=132699
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=132731
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=132783
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=132819