S účinnosťou 29. novembra 2019 sa zlúči: ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ  (zanikajúci fond) s fondom ESPA BOND EURO CORPORATE (nový názov od ERSTE BOND EURO CORPORATE, nástupnícky fond).

Majitelia podielových listov budú informovaní o zlúčení a o zmene pravidiel fondu v súlade s § 133 Zákona o investičných fondoch 2011.

Dňa 29. 11. 2019 fond ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ zaniká.

Ďalšie informácie 

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134254 http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134273

a

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134292
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134342