21. januára sa už po desiaty krát odovzádavali ocenenia Fincentrum & Forbes Investícia roka 2019. Fondy sú oceňované v šiestich kategóriách - fondy krátkodobých investícií, dlhopisové fondy, akciové fondy globálne – rozvinuté trhy, akciové fondy, komoditné fondy a zmiešané fondy.

Fincentrum & Forbes Investíciou roka 2019 sa stal dlhopisový fond ERSTE BOND EM CORPORATE správcovskej spoločnosti Erste Asset Management, ktorého distribútorom je Slovenská sporiteľna. Rozhodol o tom najlepší pomer zhodnotenia, o ktoré prekonal bezrizikovú investíciu voči volatilite.

1. miesto v nasledovných kategóriách patril fondom spravovaných našou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne a spoločnosťou Erste Asset Management

Celkovo sme získali šesť ocenení naprieč kategóriami, čo je najviac zo všetkých spoločností.