Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne sa rozhodla s účinnosťou 10. novembra 2020 zmeniť vstupné poplatky pre slovenské podielové fondy AM SLSP (spravované Asset Management Slovenskej sporiteľne) aj pre zahraničné ERSTE fondy (spravované rakúskou Erste Asset Management).

Percento poplatku je odstupňované podľa rovnakého alebo podobného zamerania fondu. Od veľmi konzervatívnych, kde je poplatok 0,5 %, cez konzervatívne 1,0 %, vyvážené 1,5 % až po dynamické s výškou poplatku 2,0 %. Maximálny poplatok sme znížili na 2 %. Doposiaľ pri vybraných fondoch sa pohyboval do výšky 4 %.

Aktuálne vstupné poplatky môžete vždy nájsť v dokumente Podmienky investovania, ako aj v predajnom prospekte jednotlivých podielových fondov.