S účinnosťou 15. januára 2020, predstavenstvo spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol., a. s., schválilo zmenu predajných prospektov pre investorov pre všetky spravované fondy.

Dôvodom úpravy, je aktualizácia čistej hodnoty aktív a ročnej výkonnosti k 31. decembru 2020.