Predstavenstvo spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. schválilo zmenu názvu fondu AM SLSP Globálny akciový fond na AM SLSP Fond budúcnosti a zároveň aj zmenu investičnej politiky.

AM SLSP Fond budúcnoti vznikol inováciou AM SLSP Globálneho akciového fondu, ktorý Asset Management Slovenskej sporiteľne ponúka viac ako 17 rokov. Za toto obdobie narástol takmer na úroveň 100 mil. eur a dosiahol za posledných 12 mesiacov zhodnotenie 17,34 %  (k 9. 12. 2021). Predpokladá sa, že novým zameraním fondu na akcie spoločností, ktoré reflektujú megatrendy bude aj naďalej prinášať investorom výborné výsledky.

Unikátny fond zameraný na megatrendy

Zdravotná starostlivosť, technológie a inovácie, životné prostredie a čistá energia, životný štýl, rozvíjajúce sa kraijiny, päť megatrendov, ktoré majú obrovský vplyv na dianie okolo nás. 

Sledujete megatrendy v spoločnosti? Mali by ste. Môže vám to totiž pomôcť pri rozhodovaní, ako investovať svoje peniaze a zabezpečiť sa do budúcnosti. Megatrendy majú významný vplyv na globálnu ekonomiku, firmy a spoločnosť. Spôsobujú zmenu potrieb a požiadaviek spotrebiteľov. Práve vďaka nim vznikajú nové produkty a služby, ktoré majú veľký potenciál. Jednoducho povedané, firmy, ktoré idú v súlade s trendami budúcnosti, majú šancu uspieť. A cena akcií týchto firiem môže z dlhodobého hľadiska rásť.

Zaujímavým riešením je preto AM SLSP Fond buducnosti, do ktorého sú vyberané akcie spoločností z celého sveta s tým, že už sú súčasťou megatrendov. Práve vďaka tomuto zameraniu môžeme hovoriť o prvom slovenskom fonde investujúcom do trendov formujúcich budúcnosť.