S účinnosťou 10. augusta 2021 sa zlúči: ERSTE STOCK EUROPE  (zanikajúci fond) s fondom ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE  (nástupnícky fond).

Majitelia podielových listov budú informovaní o zlúčení a o zmene pravidiel fondu v súlade s § 133 Zákona o investičných fondoch 2011.

Dňa 10. 8. 2021 fond ERSTE STOCK EUROPE  zaniká.

Ďalšie informácie 

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155482
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155529

a

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155584
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155637