S účinnosťou 10. augusta 2021 sa zlúči: ERSTE STOCK EUROPE  (zanikajúci fond) s fondom ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 

(nástupnícky fond). 10. 8. 2021 fond ERSTE STOCK EUROPE  zaniká.