Ku dňu 7. 10. 2022 prichádza vo fonde ERSTE STOCK EUROPE EMERGING k odčleneniu nelikvidných aktív do nového fondu. Tento fond s názvom „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii" bude od 8. 10. 2022 v likvidácii. Fond ERSTE STOCK EUROPE EMERGING bude od 10. 10. 2022 znova obchodovateľný.

Každý klient, ktorý vlastní podielové listy ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, obdrží po rozdelení fondu rovnaký počet podielových listov nového fondu „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii“.

Pre každého klienta nákupná cena podielových listov fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING po rozdelení fondu predstavuje 55,2169 % jeho nákupnej ceny pred rozdelením fondu. Nákupná cena podielových listov fondu „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii“ predstavuje 44,7831 % nákupnej ceny podielových listov fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING pred rozdelením fondu.