Vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu je moskovská burza uzavretá s okamžitou platnosťou. Preto nebude vypočitavaná hodnota podielu a tým pádom sa nebudú vydávať a vyplácať podiely fondov ERSTE STOCK EUROPE EMERGING a ERSTE STOCK RUSSIA

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

  • Všetky pokny na nákup/predaj fondu podané do 23.2.2022, 15:45 hod, budú vysporiadené s cenou 24.2.2022.
  • Pokyny na nákup po 23.2.2022, 15:45 hod, budú zrušené 
  • Pokyny na predaj podané po 23.2.2022, 15:45 hod budú zaevidované a vysporiadané s najbližšou známou cenou.

ERSTE STOCK RUSSIA

  • Všetky pokny na nákup/predaj fondu podané do 22.2.2022, 15:45 hod, budú vysporiadené s cenou 24.2.2022.
  • Pokyny na nákup fondu podané po 22.2.2022, 15:45 hod, budú zrušené.
  • Pokyny na predaj fondu podané po 22.2.2022, 15:45 hod, budú zaevidované a vysporiadané s najbližšou známou cenou.