Vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu moskovská burza nepracuje plnohodnote, preto nebude vypočitavaná hodnota podielu a tým pádom sa nebudú vydávať a vyplácať podiely fondu ERSTE BOND DANUBIA.

  • Všetky pokny na nákup/predaj fondu podané do 25.2.2022, 15:45 hod, budú vysporiadené s cenou 28.2.2022.
  • Pokyny na nákup podané po 25.2.2022, 15:45 hod, budú zrušené.
  • Pokyny na predaj podané po 25.2.2022, 15:45 hod, budú evidované a vysporiadané s najbližšou známou cenou.