S účinnosťou 14. marca 2022 správcovská spoločnosť Erste Asset Management GmbH mení názvov podielového fondu ERSTE STOCK JAPAN na ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN