S účinnosťou 3. februára 2022, predstavenstvo spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol., a. s., schválilo zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov pre všetky spravované fondy. 

Hlavnou zmenou je aktualizácia výkonností, čistej hodnoty aktív a priebežných poplatkov.