Od 1. marca do 30. apríla 2022 prinášame zľavu 20 % zo vstupného poplatku pri investovaní prostredníctvom Georgea (elektronické bankovníctvo Slovenskej sporiteľne)

Zľavu môžte využiť pri jednorázovom investovaní do slovenských podielových fondov AM SLSP (spravovaných Asset Managementom Slovenskej sporiteľne), aj pri investíciách do zahraničných ERSTE fondov (spravované rakúskou Erste Asset Management).

Zoznam fondov nájdete tu