Súčasná situácia na Ukrajina znepokojuje nie len klientov, ktorí už investovali, ale aj tých, ktorí chcú investovať do podielových fondov. Vojna na Ukrajine ovplyvňuje geopolitckú situáciu, ktorá prínáša na trhy neistotu a vyššii kolísavosť.

Pozrite si krátku diskusiu vysielanú na stanici ta3, ktorej sa zúčastil náš člen predstavenstva Pavol Vejmelka a diskutoval s Vladimírom Balážom zo Slovenskej akadémie vied aj o tom aj o tom ako sa správať pri poklese na finančných trohoch.