ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – odčlenenie nelikvidných aktív fondu ku dňu 07. 10. 2022

Vo fonde ERSTE STOCK EUROPE EMERGING bolo od 25.2.2022 pozastavené obchodovanie, čo súviselo s konfliktom na Ukrajine, keďže fond má zainvestovené do aktív obchodovaných aj na moskovskej burze.

Ku dňu 07. 10. 2022 sa od fondu odčlenia nelikvidné aktíva, ktoré sa presunú do nového fondu  „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING". Každý klient, ktorý vlastní podiely v ERSTE STOCK EUROPE EMERGING obdrží rovnaký počet podielov tohto nového fondu.

„ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING" sa začne likvidovať (všetky aktíva vo fonde sa odpredajú) od 08. 10. 2022. Tento fond nebude možné obchodovať, keďže bude v likvidácii.

Zostávajúca likvidná časť fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING bude opäť obchodovateľná od 10. 10. 2022.

Vlastníci podielov budú o odčlenení informovaní priamo v súlade s § 133 rakúskeho zákona o investičných fondoch z roku 2011. Viac informácií v oficiálnom stanovisku správcovskej spoločnosti.

Oficiálne stanovisko ERSTE Asset Management