Dňa 31.8. prišlo k zmene stratégie a názvu zberných fondov nižšie:

AM SLSP ŠIP Klasik → AM SLSP ESG MIX Klasik

AM SLSP ŠIP Balans → AM SLSP ESG MIX Balans

AM SLSP ŠIP Aktív → AM SLSP ESG MIX Aktív

Dôvodom je zmena hlavných fondov YOU INVEST solid, YOU INVEST balanced a YOU INVEST active. Tieto fondy aktuálne spĺňajú požiadavky pre fondy podľa čl. 8 nariadenia o zverejňovaní informácií (SFDR), teda uplatňujú pri výberovom procese kritériá udržateľnosti (ESG).

Aktualizované dokumenty nájdete na stránke jednotlivých fondov.