Dňa 6.9.2022 Asset Management Slovenskej sporiteľne rozšíril svoje portfólio produktov o nový akciový fond – AM SLSP ESG fond dividendových akcií. Fond je kategorizovaný ako spoločensky zodpovedný, čo znamená, že okrem finančného výnosu má aj nefinančný pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.

ESG fond dividendových akcií je určený pre klientov, ktorí:

 • preferujú vyšší výnos
 • zaujímajú sa o výnos, ale aj o zodpovedné investovanie
 • plánujú investovať na dlhšiu dobu
 • akceptujú vyššie riziko
 • pri poklese investície by počkali na ďalší vývoj

Informácie o fonde:

 • akciový spoločensky zodpovedný fond
 • investuje do globálnych akcií veľkých a stabilných spoločností, ktoré svojim klientom vyplácajú vysoký dividendový výnos
 • zameraný je na tzv. necyklické sektory, ktoré lepšie odolávajú poklesom v rámci ekonomického cyklu, ako napr. zdravotníctvo a základná spotreba
 • investuje do firiem, ktorých výrobky/služby majú pozitívny vplyv na životné prostredie.
 • odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov
 • možnosť jednorazového investovania v pobočke aj cez Georgea
 • investičné sporenie od 20 eur