Realitný fond ERSTE Realitná Renta správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne odkúpil od spoločnosti zo skupiny J&T Real Estate Holding Limited administratívnu budovu „Klingerka“ v Bratislave. Budova bola dokončená v roku 2021 a obsahuje 11,470 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy.

„Prostredníctvom nášho podielového fondu a systému kolektívneho investovania sa môžu investori z celého Slovenska podieľať na výnosoch z budovy v projekte Klingerka. Som rád, že tak ako skupina Erste moderne rozvíja svoje aktivity vo finančnom sektore, tak aj nami spravovaný realitný fond ERSTE Realitná Renta nadobúda nehnuteľnosť v modernej a rozvíjajúcej sa časti Bratislavy,“ hodnotí kúpu predseda predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Günther Mandl.

Medzi významných nájomcov patria spoločnosti SPP-Distribúcia a Wienerberger. Klingerka nadväzuje na historický odkaz územia priemyselného predmestia Bratislavy, ktoré aj vďaka takýmto projektom dotvára dynamicky sa rozvíjajúce nové obchodné a rezidenčné centrum hlavného mesta. Vďaka polohe neďaleko autobusovej stanice Nivy je budova ľahko dostupná nielen mestskou hromadnou dopravou, ale aj na dochádzanie  zo širšieho okolia Bratislavy. Navyše sa v okolí budujú aj nové cyklotrasy.

„Táto butiková administratívna budova sa vyznačuje pokojnejším, komorným charakterom, čo vo veľkej miere ocenia všetci jej užívatelia, rovnako ako kvalitu jej prevedenia. Na 11 podlažiach prináša 11 500 štvorcových metrov podlahovej plochy,“ hovorí Peter Píš, riaditeľ oddelenia komerčných nehnuteľností JTRE.

Budova spĺňa štandardy udržateľnej výstavby, čo bude ocenené certifikátom BREEAM s hodnotením EXCELLENT (výborný). BREEAM skúma mnoho kategórií a kritérií, vrátane využitia energií a vody, vnútorného prostredia (zdravého a v dobrom stave), znečistenia, dopravy, materiálov, odpadov, ekológie a riadiacich procesov.

Po projekte Zuckermandel predstavuje Klingerka ďalší z projektov, ktorým realitný fond ERSTE Realitná Renta prostredníctvom správcu Asset Management Slovenskej sporiteľne potvrdzuje svoj záujem investovať prostriedky v súlade s princípmi environmentálnej udržateľnosti.

O realitnom fonde ERSTE Realitná Renta

Fond ERSTE Realitná Renta bol založený koncom roku 2019. Svojou stratégiou je orientovaný na investovanie do nehnuteľností v regióne strednej Európy a to priamo nadobudnutím majetkovej účasti alebo prostredníctvom iných realitných fondov či dlhopisov spojených s realitným trhom. 

Asset Management Slovenskej sporiteľne

Spoločnosť vznikla v roku 2001 ako dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne patriacej do rakúskej skupiny Erste. Vo februári 2009 sa hlavným akcionárom stala spoločnosť ERSTE Asset Management, ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a pobočiek predstavuje jedného z najvýznamnejších investorov v regióne strednej a východnej Európy.

Asset Management Slovenskej sporiteľne spravuje aktíva v 17 fondoch, pričom prostredníctvom pobočiek Slovenskej sporiteľne a bankovej aplikácie George ponúka možnosť investovania aj do fondov svojej materskej spoločnosti. Celkový objem majetku pod správou takmer 2 mld. € zabezpečuje spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne významný, viac ako 20% podiel na trhu kolektívneho investovania.