Fond AM SLSP Erste Private Banking Conservative o.p.f., ISIN  SK3110000591 za obdobie 2.9.2021 až 31.8.2022 nevypláca pravidelný výnos, čo znamená výnos 0 Eur na 1 podiel.