Report o likvidácii fondu ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING
za 3. kvartál 2023

 

Chceme vás informovať o zverejnení reportu o likvidácii fondu ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING za 3. kvartál 2023. Tento fond vznikol 7. 10. 2022 odčlenením od fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING a od 8. 10. 2022 je v likivídácii.   

Každý klient, ktorý vlastnil podielové listy ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, obdržal po rozdelení fondu rovnaký počet podielových listov fondu „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii“.

Dovoľujeme si vám predložiť nasledujúcu správu o likvidácii fondu v súlade s § 65 ods. 3 InvFG 2011 pre ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - investičný fond v likvidácii za tretí štvrťrok od 1. júna 2023 do 31. augusta 2023. Výňatok zo správy:

 

Vývoj vo fonde

 

Správa o portfóliu

Vzhľadom na platné sankcie EÚ voči Rusku a voči ruským bankám a centrálnym depozitárom. Rovnako vzhľadom na sankcie Ruska voči investorom z "nepriateľských" jurisdikcií vrátane Rakúska, transakcie s ruskými cennými papiermi ako aj prevody aktív nebolo možné na burze v Moskve ani mimo nej uskutočniť. Správca fondu stále nemá prístup k cenným papierom alebo hotovostným účtom v depozitárnej banke v Rusku.

Portfólio zostáva nezmenené a pozostáva z pozícií v 17 ruských spoločnostiach. Ruská vláda je väčšinovým akcionárom len v dvoch z nich, a to v Gazprome a na Moskovskej burze. V sledovanom období boli v portfóliu spoločnosti Lukoil (16. júna), Polyus (30. júna), Moskovská burza (30. júna), Mobile Telesystems (28. júna) a ďalšie. júna), Tatneft (3. júla) a Surgutneftegas VZ (19. júla) vyplatili dividendy ruskej depozitnej banke. Tieto však neboli fondu zaslané z dôvodu sankcií, a preto nie sú zahrnuté v vo výkaze ziskov a strát v tejto správe.

Srpávca fondu sleduje situáciu na trhu a správy spoločností s náležitou pozornosťou, aby sa bolo schopný rýchlo a primerane reagovať na akýkoľvek nový vývoj, pokiaľ je to možné. Hneď ako nastanú podmienky a bude možná likvidácia jednotlivých podielov alebo celého fondu, správcovská spoločnosť sa bude snažiť určiť termín a postup likvidácie ruských aktív s náležitou starostlivosťou a v najlepšom záujme všetkých podielnikov.

 

Vývoj na trhu

Akciový index moskovskej burzy RTS klesol v období od 31. mája 2023 do 31. augusta 2023 o 1,50 % v eurách. Od začiatku roka sa však indexu celkovo darilo a v eurách si pripísal 7,84 %.  Za posledných osem mesiacov sa obchodovanie s akciami zvýšilo o 3 %. Obrat pri obchodovaní s dlhopismi v Moskve vzrástol o 121 %, zatiaľ čo obrat pri obchodovaní s devízami a derivátmi klesol až o 24 %. (Zdroj: Moskovská burza; RUB). Ruská mena rubeľ sa počas sledovaného obdobia znehodnotila voči euru o približne 19,88 %. Výmenný kurz voči euru vzrástol na 103,84 a obchoduje sa tak na najnižšej úrovni od marca 2022. Vzhľadom na pokles meny centrálna banka v dvoch krokoch zvýšila úrokové sadzby o 750 bázických bodov na 12 %. Vzhľadom na výrazné zhoršenie salda bežného účtu platobnej bilancie sa očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb a pokračujúce oslabovanie rubľa. Treba poznamenať, že zahraniční investori stále nemajú prístup na akciové ani devízové trhy na ruskej burze v súčasnosti. Obchodovanie s ruskými nástrojmi bolo pozastavené aj v zahraničí, napríklad v Londýne a Frankfurte.