V dňoch 28. 06. - 01. 07. 2023 bude uzatvorená turecká burza (Borsa Istanbul) z dôvodu sviatkov obetovania Kurban. Pre fond ERSTE STOCK ISTANBUL preto nebude vypočítaný majetok fondu, ani stanovená cena podielového listu od 29. 06. do 03. 07. 2023.

Hodnota podielového listu pripadajúca na toto obdobie bude vypočítaná a zverejnená 04. 07. 2023.