S účinnosťou 28. mája 2024 sa mení názov fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL:

Zmena názvu:

Starý názov: ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Nový názov: ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL