S účinnosťou od 28.5.2024 dochádza k zmene vysporiadania fondu ERSTE BOND USA HIGH YIELD.

- Deň vysporiadania pri vydaní aj výplate podielových listov bol doteraz určený ako Deň pokynu + 2.

- Deň vysporiadania pri vydaní aj výplate podielových listov bude od 28.5.2024 určený ako Deň pokynu + 1.