Istanbulská burza cenných papierov bude od 17.6.2024 do 19.6.2024 zatvorená z dôvodu sviatku Kurban. Z tohto dôvodu nie je možné v období od 18.06.2024 do 20.06.2024 určiť žiadne vypočítané hodnoty podielových listov, takže obchodovanie s podielovými listami bude pozastavené. 

Ďalšia hodnota podielových listov bude vypočítaná a opäť zverejnená 21.06.2024 pre transakcie s podielovými listami vydanými do tohto dátumu.