Zlúčenie fondu ERSTE BEST OF EUROPE (zanikajúci fond) do fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (nástupnícky fond) od 27. 08. 2024

Zlúčenie nasledujúcich fondov s účinnosťou od 27. 08. 2024

Fond ERSTE BEST OF EUROPE (zanikajúci fond) sa zlúči s fondom ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (nástupnícky fond).

Podielnici budú o zlúčení upovedomení priamo v súlade s § 133 zákona o investičných fondoch (InvFG) z roku 2011.

Fond ERSTE BEST OF EUROPE prestane po zlúčení existovať.

 

Podrobné informácie nájdete na stránke:

ERSTE BEST OF EUROPE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200893

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200925

Historické ceny, správy a prospekt

Výmenný pomer, factsheet a záverečná správa budú zverejnené neskôr

 

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200957

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201020

Historické ceny, správy a prospekt

Výmenný pomer, factsheet a záverečná správa budú zverejnené neskôr