Zlúčenie fondu ERSTE BEST OF AMERICA (zanikajúci fond) do fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (nástupnícky fond) od 17. 09. 2024

 

Zlúčenie nasledujúcich fondov s účinnosťou od 17. 09. 2024

Fond ERSTE BEST OF AMERICA (zanikajúci fond) sa zlúči s fondom ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (nástupnícky fond).

Podielnici budú o zlúčení upovedomení priamo v súlade s § 133 zákona o investičných fondoch (InvFG) z roku 2011.

Fond ERSTE BEST OF AMERICA prestane po zlúčení existovať.

 

Podrobné informácie nájdete na stránke:

 

ERSTE BEST OF AMERICA

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201477

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201507

 

Historické ceny, správy a prospekt 

Výmenný pomer, factsheet a záverečná správa budú zverejnené neskôr

 

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201537

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201636