Zlúčenie nasledujúcich fondov s účinnosťou od 21. 3. 2024

Fondy ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY (zanikajúce fondy) sa zlúčia s fondom ERSTE STOCK REAL ESTATE (nástupnícky fond).

Podielnici budú o zlúčení upovedomení priamo v súlade s § 133 zákona o investičných fondoch (InvFG) z roku 2011. Výmenný pomer bude zverejnený neskôr ako aj záverečné správy budú zverejnené.

Fondy ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY po zlúčení zaniknú.

Podrobné informácie nájdete na stránke:

 

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195904

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195929

 

 

ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195954

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195964

 

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195978

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196035

 

 

ERSTE STOCK REAL ESTATE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196092

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196149