Informácia k zlúčeniu nasledujúcich fondov s účinnosťou od 21. 3. 2024

Fondy ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY (zanikajúce fondy) sa ku dňu 21.3.2024 zlúčili s fondom ERSTE STOCK REAL ESTATE (nástupnícky fond).

Výmenný pomer pri zlúčení fondu ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY (ISIN AT0000613617) (zanikajúci fond) k fondu ERSTE STOCK REAL ESTATE (ISIN AT0000A07YK9) je 1 : 15,157924 (EUR).

Fondy ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY po zlúčení zanikli.

Podrobné informácie nájdete na stránkach: 

 

ERSTE STOCK REAL ESTATE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196092

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196149

 

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195978

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196035

 

ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195954

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195964

 

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195904

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195929