Oslávte s nami Svetový deň investičných fondov a nechajte investície plniť vaše sny

Do 30.4.2019 môžete investovať do podielových fondov  s 0 % vstupným poplatkom

Prečo sa oplatí investovať práve teraz?

 • 100 % zľava zo vstupného poplatku - investovanie teraz nebrzdia žiadne vstupné poplatky. Znížili sme ich na nulu.
 • Ak nemáte ešte skúsenosti s investovaním, môžete začať aj s menšou sumou - investovať do fondov môžete už od 500 Eur
 • O svoje skúsenosti sa s vami podelí tím našich odborných poradcov. Pomôžu vám vo výbere najvhodnejšieho podielového fondu, čím sa zvýši potenciál vašich investícií.

Oslavy Svetového dňa investičných fondov u nás trvajú do 30. 4. 2019. Nepremeškajte našu výhodnú ponuku a investujte svoje peniaze teraz. 

 

Dôležité čísla

Vstupný poplatok

0 %

Obdobie

do 30.4.2019

Už od

500 Eur

Ktorý fond je ten pravý?

V našej pobočke vám poradí tím našich odborných poradcov a spoločne sa pozrieme na to, ktorý fond je pre vás ten najvhodnejší.

 

Čo získate investovaním do podielových fondov?

 • Zaujímavý výnos
  Investovaním sa peniaze dostávajú do pohybu, neostávajú nečinne ležať na účte. Vaše úspory tak môžu rásť.
 • Peniaze vždy k dispozícii
  Podielové fondy si môžete nechať vyplatiť v prípade potreby. Investícia nie je časovo viazaná.
 • Široký výber možností 
  K dispozícii máte niekoľko desiatok podielových fondov a my vám pomôžeme vybrať si tie, ktoré najviac vyhovujú vašim skúsenostiam, potrebám a očakávaniam.
 • Jednoduchosť
  Relevantné informácií o svojich investíciách u nás získate rýchlo a jednoducho

Upozornenie
Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.