Investičný proces

Investičný proces

Náš investičný proces je

Štruktúrovaný

Disciplinovaný

Konzistentný

Založený na modeloch

Investičný proces sa odvíja od investičnej filozofie každého fondu.

Cieľom je

  • analyzovať súčasnú situáciu a ekonomické cykly na finančných trhoch
  • stanoviť čo najlepšie rozloženie portfólií fondov podľa ich investičnej politiky

Následne vyberáme do portfólií cenné papiere, ktoré

  • zodpovedajú našim kritériám
  • vhodne reprezentujú požadovaný typ investície 

Investičné rozhodnutia sú výsledkom tímového prístupu a expertízy skupiny Erste Asset Management. Investičný proces nekončí nákupom cenného papiera, náš tím manažérov pre riadenia rizika nepretržite monitoruje portfóliá fondov, aby portfóliá boli v súlade s ich rizikovými parametrami a limitmi.