Investičný proces

Investičný proces

Náš investičný proces je

Štruktúrovaný

pozostáva z postupných, na seba nadväzujúcich krokov

Disciplinovaný

odbúravame emocionálne zásahy do portfólia a tým aj nevhodné časovanie rozhodnutí 

Konzistentný

dodržiavame dohodnuté pravidlá a preto naše investičné rozhodnutia vieme aj spätne odôvodniť

Založený na modeloch

pri rozhodovaní sa opierame o fundamentálne, technické a kvantitatívne systémy, pomocou ktorých určujeme atraktívnosť jednotlivých investícií