Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Asset Management Slovenskej sporiteľne v číslach

17 Spravovaných fondov

2,0 mld. eur Čistá hodnota majetku pod správou

19 % Podiel na trhu