Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika v číslach

18 Spravovaných fondov

2,2 mld. eur Čistá hodnota majetku pod správou

19 % Podiel na trhu