Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Rakúska správcovská spoločnosť Erste Asset Management GmbH, podniká na Slovensku prostredníctvom Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika v číslach

18 Spravovaných fondov

2,2 mld. eur Čistá hodnota majetku pod správou

19 % Podiel na trhu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, sa so svojim objemom majetku dlhodobo pohybuje na popredných miestach medzi správcovskými spoločnosťami na Slovensku a to vďaka širokej a komplexnej ponuke produktov a služieb:

  • spravovanie otvorených podielových fondov
  • spravovanie fondov pre privátne bankovníctvo
  • spravovanie špeciálnych inštitucionálnych fondov
  • spravovanie špeciálneho fondu nehnuteľností
  • riadenie individuálnych portfólií