Spolupráca a členstvo

Spolupráca a členstvo

Členstvo

 

Slovenská asociácia správcovských spoločností

Vznik SASS bol motivovaný snahou spoločností, pôsobiacich v oblasti kolektívneho investovania.  Jedným z hlavných zámerov, ktoré si SASS pri svojom vzniku vytýčila, bola príprava a implementácia záväzných pravidiel transparentného podnikania, mali prispieť k vybudovaniu dôvery v kolektívne investovanie na Slovensku.

Asset Management je riadnym členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Slovak Compliance Circle

Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského podnikateľského prostredia ohľadne úrovne etického správania všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu. S cieľom reagovať na tieto obavy slovenského podnikateľského prostredia zakladajúci členovia vypracovali a predložili koncept združenia Slovak Compliance Circle. Vychádzajúc so silného záujmu a s dôrazom na podporu tejto témy viacerými kľúčovými biznis lídrami na Slovensku, zakladajúci členovia stanovili, že misiou navrhovaného združenia bude propagácia a presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku.

Spolupráca

 

Slovenská sporiteľňa

Banka, s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku. Naše korene siahajú až do 19. storočia. Takzvané „Filiálky Die Erste oesterreichische Spar-Casse“ fungovali už od roku 1819 v Bratislave (Pressburg), Trnave (Tyrnau), Banskej Bystrici (Neusohl) a Levoči (Leutschau).  Pôsobenie Slovenskej sporiteľne na peňažnom a kapitálovom trhu cenných papierov sa datuje od ich vzniku, v roku 1991. Už o 3 roky neskôr sme sa transformovali na akciovú spoločnosť a začali sme pôsobiť pod obchodným menom Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť. V roku 2001 sa podpísala zmluva medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank, o predaji majoritného balíka akcií. Začlenili sme sa tak do silnej finančnej skupiny Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG.