Dynamické investície

Dynamické investície

Investovanie do dynamických fondov

Pre vás klientov, ktorí máte peniaze k dispozície na dlhší časový horizont a zároveň ste vyrovnaní s určitou mierou výkyvov. Súčasťou tejto kategórie sú akciové fondy. Investovať môžete s menšími čiastkami prostredníctvom sporení, alebo jednorázovo.

AM SLSP FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV

ESPA STOCK GLOBAL

Investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov a nastavenia ich obchodných modelov s cieľom dosiahnuť vo fonde dodatočný výnos vyplývajúci z výberu jednotlivých akciových titulov s nadštandardným potenciálom výnosu.

AM SLSP FOND BUDÚCNOSTI

Globálny akciový fond investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do akciových investícií tak, aby fond participoval na akciovom trhu v prípade jeho rastového trendu a vyhol sa akciovým investíciám v prípade ich klesajúceho trendu. Fond investuje aj do iných tried aktív, pričom podiel akciových a dlhových investícií nie je obmedzený, a alternatívne investície tvoria maximálne 10 % na majetku vo fonde.

ESPA STOCK GLOBAL

Vyhľadajte si pobočku Slovenskej sporiteľne, ktorú máte najbližšie