Umožnite svojim úsporám
letieť nahor

Investovanie do Fondu maximalizovaných výnosov už od 20 Eur

Investovaním do Fondu maximalizovaných výnosov získavate príležitosť podieľať sa na úspechu renomovaných spoločností ako sú Visa, Walt Disnay, Facebook, Microsoft

Parametre

Ako sa darí Fondu maximalizovaných výnosov

Pravidelné investovanie