Umožnite svojim úsporám
letieť nahor

Investovanie do Fondu maximalizovaných výnosov už od 20 Eur

Investovaním do Fondu maximalizovaných výnosov získavate príležitosť podieľať sa na úspechu renomovaných spoločností ako sú Visa, Walt Disnay, Facebook, Microsoft

Výnimočnosť fondu

pomocou jediného fondu sa využíva potenciál globálneho akciového trhu

vyhľadáva firmy dominantné na svojich trhoch

investuje do firiem, ktoré majú perspektívu presadiť sa 

zameriava sa na stabilné spoločnosti s vyššou trhovou kapitalizáciou

fond sa nebojí investovať do moderných technológií

detailná analýza firmy portfólio manžérom a špecialistom EAM

Fond v číslach

5,05 % Primerný ročný výnos za 5 rokov

20 Eur Minimálna investícia

0 % Vstupný poplatok

Parametre

Na slovíčko s portfólio manažérom

Ing. Ján Beňák, CFA je portfólio manažér, ktorý spravuje dlhodobo najlepšie zarábajúci akciový fond spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. O výbere akciových titulov do fondu hovorí, že sledovať finančné ukazovatele nestačí, najskôr treba dobre pochopiť, čo firma robí.

Fond maximalizovaných výnosov, ktorý riadite, dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky. Aká je vaša stratégia?

"Nosnými myšlienkami fondu sú rast, konkurenčná výhoda a inovácie. Fond maximalizovaných výnosov síce nakupuje akcie, ale tie len reprezentujú podiel na vlastníctve konkrétnej firmy s konkrétnym biznisom. Snažíme sa preto vyberať tituly, ktoré majú perspektívu rásť v oblasti ziskov aj príjmov, voči svojim konkurentom majú nejakú výhodu a tiež inovujú s cieľom získať resp. udržať si trhový podiel."

Máte záujem investovať do Fondu maximalizovaných výnosov alebo potrebujete poradiť? Dohodnúť stretnutie