Aj takto môže
vyzerať investovanie


Mám na to investovať s fondom Global Renta

  • ročný výnos 1%

Aj takto môže vyzerať investovanie

Mám na to investovať s fondom Global Renta

Ak hľadáte možnosť investovania voľných peňažných prostriedkov, ktorá prináša pravidelný ročný výnos a ste klient s vyváženým prístupom k riziku, máme pre vás riešenie: nový podielový fond Global Renta.

Dôležité čísla

1 % Pravidelný ročný výnos

1 % Vstupný poplatok

500 € Minimálna investícia

Parametre

  • upisovacie obdobie: 17. september - 15. október 2018
  • vstupny poplatok: max 1% po upisovacom období
  • výstupný poplatok: 0 %
  • kategória fondu: zmiešaný
  • ISIN: SK3110000609
  • počiatočná hodnota podielu: 0,01 €
  • odporúčaný investičný horizont: 3 a viac rokov
  • ukazovateľ rizík a výnosov: 3 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)

Predpokladané zloženie portfólia