Aktívne portfólio,
fond ktorý investuje kde je to práve najvýhodnejšie

 

O fonde

  • zmiešaný fond, ktorý nakupuje dlhopisy aj akcie z celého sveta
  • cieľom aktívneho riadenia fondu je aktívne riadiť riziko
  • aktívne riadenie znamená: zvyšovanie podielu investícií s relatívne vyšším výnosovým potenciálom pri pozitívnom vývoji. V prípade negatívneho vývoja na trhoch, zvyšovanie podielu investícií s nižším rizikom.

Dôležité čísla

2 % Max. vstupný poplatok

20 € Minimálna investícia

Parametre

Ako to robíme

aktívna správa

revízia potenciálu tried aktív a následne nákup investícií s vyšším potenciálom

široká diverzifikácia

rôzne typy aktív zabezpečujú rôznorodú regionálnu a sektorovú rozmanitosť

transparentnosť

jednoduché a jasné informácie
o investícii

Prečo meníme typy cenných papierov?

Ako čítať tabuľku nižšie?

  • zobrazuje zhodnotenie piatich typov aktív a ich vývoj počas štyroch rokov
  • rovnaká farba v každom roku znázorňuje vývoj konkrétneho aktíva
  • najvyššie sú aktíva s najlepším zhodnotením v danom roku, smerom nižšie nasledujú aktíva s nižším alebo negatívnym výnosom
  • zhodnotenie jednotlivých tried aktív sa každý rok mení 

a preto

  • nakupujeme cenné papiere s najvyšším potenciálom
  • zároveň sa snažíme minimalizovať riziká