Všeobecné dokumenty

2020 PDF (3 MB)
2019 PDF (3 MB)
2018 PDF (3 MB)
2017 PDF (2 MB)
2016 PDF (5 MB)
2015 PDF (5 MB)
2014 PDF (1 MB)
2013 PDF (1 MB)
2012 PDF (1 MB)
2011 PDF (565 KB)
2010 PDF (1 MB)

Ročné

2020 PDF (4 MB)
2019 PDF (3 MB)
2018 PDF (3 MB)
2017 PDF (1 MB)
2016 PDF (5 MB)
2015 PDF (4 MB)
2014 PDF (290 KB)

Polročné

2021 PDF (2 MB)
2020 PDF (580 KB)
2019 PDF (1 MB)
2018 PDF (1 MB)
2017 PDF (689 KB)
2016 PDF (1 MB)
2015 PDF (1 MB)
2014 PDF (1 MB)

Archív

Obchodné podmienky PDF (267 KB)
Reklamačný poriadok PDF (131 KB)

Ročné

2020 PDF (726 KB)
2019 PDF (715 KB)
2018 PDF (653 KB)
2017 PDF (644 KB)
2016 PDF (637 KB)
2015 PDF (614 KB)
2014 PDF (522 KB)

Polročné

2021 PDF (631 KB)
2020 PDF (632 KB)
2019 PDF (573 KB)
2018 PDF (539 KB)
2017 PDF (535 KB)
2016 PDF (606 KB)
2015 PDF (526 KB)
2014 PDF (522 KB)

Ročné

2020 PDF (924 KB)
2019 PDF (905 KB)
2018 PDF (653 KB)
2017 PDF (642 KB)
2016 PDF (632 KB)
2015 PDF (613 KB)
2014 PDF (317 KB)

Polročné

2021 PDF (653 KB)
2020 PDF (602 KB)
2019 PDF (573 KB)
2018 PDF (539 KB)
2017 PDF (535 KB)
2016 PDF (606 KB)
2015 PDF (526 KB)
2014 PDF (522 KB)

Ročné

2020 PDF (718 KB)
2019 PDF (715 KB)
2018 PDF (647 KB)
2017 PDF (641 KB)
2016 PDF (630 KB)
2015 PDF (308 KB)
2014 PDF (620 KB)

Polročné

2021 PDF (652 KB)
2020 PDF (651 KB)
2019 PDF (553 KB)
2018 PDF (529 KB)
2017 PDF (536 KB)
2016 PDF (532 KB)
2015 PDF (525 KB)
2014 PDF (522 KB)