Akcia

Akcie sú majetkovým cenným papierom, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom. Akcie sa kupujú a predávajú prevažne na burzách cenných papierov a sú základom portfólia mnohých investorov.