Akciové fondy

Akciové fondy sú investičné fondy, ktoré investujú najmä do akcií. Držitelia podielových listov akciového fondu sa tak priamo podieľajú na majetku a výnosoch veľkého počtu spoločností.  Medzi akciové fondy, ktoré ponúkame patrí napr. Fond maximalizovaných výnosov.