Angažovanosť

Angažovanosť je aktívny a dlhodobý dialóg investorov so spoločnosťami s cieľom zapojiť sa do problematiky ESG a motivovať manažment k cieľom ESG. Prostredníctvom aktivít angažovanosti môžu investori prejaviť a realizovať svoj prístup k udržateľnému investovaniu. Medzi tieto aktivity patria napr. dialógy so spoločnosťami alebo hlasovanie na valných zhromaždeniach. Angažovanosť vznikla v USA a jej význam ako súčasti investičnej stratégie rastie aj v Európe.