Best in class

Prístup „Najlepší vo svojej triede“ (Best in class) je založený na výbere najlepších spoločností v rámci odvetvia. To znamená, že sa investuje do tých spoločností, ktoré v príslušnom sektore najlepšie dodržiavajú štandardy ESG.