Blue chips

Blue chips sú akcie verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú národne alebo medzinárodne uznávane, známe a finančne zdravé.  Dlhodobo dosahujú dobré výsledky a väčšinou majú aj vysoký rating. Medzi tieto spoločnosti patria napr. Apple, JPMorgan Chase & Co. alebo Berkshire Hathaway.