Diverzifikácia

Diverzifikácia je základným princípom riadenia podielového fondu. Diverzifikované portfólio obsahuje kombináciu rôznych typov aktív a investičných nástrojov. Zámerným rozložením investícií do rôznych cenných papierov, emitentov, trhov, mien, atď. sa rozkladá riziko. V ideálnom prípade sa straty z jedného cenného papiera neutralizujú ziskami generovanými inými cennými papiermi.